Nyproduktion i innerstaden Göteborg

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden där Skeppsbron (området mellan Stenpiren och Rosenlundskanalen) inom några år blir en spännande mötesplats


Här planerar vi för nya lägenheter. Titta in på vårt projekt - Skeppsbron - och anmäl intresse så får du mer information. Välkommen!

Totalt planeras det för 450 nya bostäder och ca 30 000 kvm lokalytor för butiker, restauranger, caféer och kontor. Men även för en ny park med bad in anslutning till kajen samt en ny förskola.

Arbetet med området har pågått sedan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av södra älvstranden. Utvecklingen av projektet sker i ett konsortium som leds av Älvstranden Utveckling där markanvisade byggherrar, däribland Veidekke Bostad, samt övriga aktörer och fastighetsägare ingår.

Just nu pågår planering för byggnationen av det långsträckta kajgaraget och kajerna samt även upprustningen av fastigheten Skeppsbron 4 (Kinesiska Muren). När arbetet med infrastruktur, garage och kajer är avslutat påbörjas utvecklingen av själva bostadskvarteren, vilket innebär att byggstart kan ske tidigast 2021. Vi räknar därför med en säljstart av vårt projekt under senare delen av 2020