Nyproduktion i Årsta

Vi erbjuder nyproducerade lägenheter i gamla Årsta med säljstart fjärde kvartalet 2018. Men vi planerar även för lägenheter och stadsradhus på Årstafältet med säljstart 2020. Anmäl dig redan nu så får du mer information. Välkommen!

Se vår film om Årsta Kulle

Årsta Kulle

Posted by Veidekke Bostad on Friday, 28 September 2018

Nyproduktion i Årsta

Årsta är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Nästan hela stadsdelen ingår i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde, med undantag för Årsta holmar och Hammarbyslussen som ingår i Södermalms stadsdelsområde.

Stockholm vill utveckla Årstafältet till en attraktiv och varierad stadsdel med fina offentliga miljöer. Tanken är att Årstafältet ska bidra till att koppla samman Årsta och Östberga. Det ska också utvecklas till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. På den plats där koloniområdet ligger idag kommer det byggas nya bostadskvarter. Därför anlägger Stockholm ett nytt koloniområde strax väster om Huddingevägen där rugbyplanen ligger idag.

Årstafältet kommer bebyggas i flera etapper. Totalt blir det nio olika etapper fram till 2030 det det beräknas vara färdigbyggt.Här kan du läsa mer om planerna för Årstafältet.