Vad vi erbjuder

Vi utvecklar nya bostäder med olika upplåtelseformer och av olika typer och profil. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar. Vi utvecklar också kommersiella lokaler, ofta i anslutning till våra projekt.

Bostadsrätter och Äganderätter – Ett tryggt boende

Vi skapar fristående hus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Vi utvecklar yteffektiva radhus och Svanenmärkta lägenheter. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar.

Veidekke Flex – Vanligt folk ska bo ovanligt bra

Vi har gjort det möjligt att bygga billigt, utan att göra avkall på kvalitet. Vårt småhuskoncept bygger på yteffektiva och prisvärda småhus som, beroende på var i byggprocessen projektet befinner sig, ger kunden valmöjlighet och flexibilitet vad gäller storlek, antal rum och våningsplan.
Mer om Veidekke Flex (nytt fönster)

Trähus – Ett hållbart boende

Veidekkke har på allvar tagit klivet in på den svenska marknaden för flerbostadshus i trä - ett viktigt, kompletterande segment med en stark koppling till vår långsiktiga hållbarhetsstrategi. Det finns ett stort och snabbt ökande intresse för träbyggande vi ser en stark framtid för både miljövänliga bostäder och kommersiella fastigheter i trä.
Pressmeddelande: "Veidekke Bostad blir delägare i Folkhem Trä"

Hyresrätter – Ett alternativ till det ägda boendet

Veidekke Bostad har startat utveckling och förvaltning av hyresrätter i och omkring de tre storstadsområdena. Satsningen är ett steg i att bidra till utvecklingen av hållbara och jämställda områden och städer, genom att erbjuda marknaden ett brett utbud vad gäller upplåtelseformer, boendetyper och prisklasser.
Pressmeddelande: "Veidekke och Trenum inleder samarbete om hyresrätter"

Kommersiell utveckling

Veidekke tar nya insteg på marknaden för kommersiella fastigheter genom att utveckla stadsdelar som, förutom bostäder, också kombinerar kontor, butiker och förskolor. Vår bredd och förmåga i hela verksamheten skapar möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen i stort.
Pressmeddelande: "Veidekke förvärvar 80 000 kvm i Solna"

Är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential?

Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Kontakta oss gärna.