Vår historia

Veidekke Bostad ingår i den norska koncernen Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och är Skandinaviens 4:e största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag med en omsättning på ca 31,6 miljarder NOK (2017) och ca 7 700 anställda.

Företaget Veidekke byggde sin första bro i Norge redan 1936, och har sedan dess byggt vägar, flygplatser och bostäder i Sverige Norge och Danmark. Veidekke Bostad har funnits i Sverige sedan år 2000 och byggt mer än 6000 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.

Om vår historia (på norska)

Om Veidekke bostad

Enkelt uttryckt förvärvar vi på Veidekke Bostad mark eller bebyggda fastigheter och skapar nya bostäder. Men vi gör mer än så. Vi bygger inte bara nya bostäder, vi tar gärna en aktiv roll i utvecklandet av områdena runt omkring dem. På så sätt gör vi våra bostäder ännu mer attraktiva för de som ska bo i dem och bidrar till samhällsutvecklingen och en hållbar miljö på samma gång. Framtidens miljö ligger oss varmt om hjärtat. Vi var det första byggföretaget i Norden att få en flerfamiljsbostad Svanenmärkt – något vi är väldigt stolta över.

Mer om oss

 • Karriär

  Vårt främsta uppdrag som medarbetare i Veidekke Bostad är att förverkliga våra kunders bostadsdrömmar. Det förutsätter entusiasm och en vardag präglad av glädje och engagemang.

  Läs mer
 • Hållbarhet

  En grundläggande princip i Veidekkes verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det. Med det vill vi markera att vi betraktar oss som en del av samhället och att vi är beredda att axla vår beskärda del av ansvaret, för våra kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort.

  Läs mer
 • Vad vi erbjuder

  Vi utvecklar nya bostäder med olika upplåtelseformer och av olika typer och profil. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar. Vi utvecklar också kommersiella lokaler, ofta i anslutning till våra projekt.

  Läs mer