Markägare och fastighetsägare

Är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential? Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Kontakta oss gärna.

Vi söker aktivt efter dagens och framtidens platser där det finns förutsättningar för människor att bo och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens brus, ibland på en plats som har framtiden för sig. Utifrån platsens historia, förutsättningar och element söker vi efter möjligheter och potential för att utveckla och forma projekt där samhället kan utvecklas och bostadsdrömmar uppfyllas.

Kontakta gärna oss

Så arbetar vi tillsammans

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap
Läs mer och kontakta oss

Referensprojekt

Vill du se några exempel? Här hittar du några referensprojekt vi valt ut.
Några referensprojekt