Samarbeten - hur vi arbetar tillsammans

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.

Har du en idé, är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential? Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer och välkomnar dig att kontakta oss.

Det börjar med en idé

Vi söker aktivt efter dagens och framtidens platser där det finns förutsättningar för människor att bo och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens brus, ibland på en plats som har framtiden för sig. Utifrån platsens historia, förutsättningar och element söker vi efter möjligheter och potential för att utveckla och forma projekt där samhället kan utvecklas och bostadsdrömmar uppfyllas.

En idé får liv

Om våra nästan 80 år av erfarenhet från samhällsbyggande har lärt oss något så är det att lyssna. Och att involvera människor omkring oss och att försöka blicka in i framtiden: Vilka krav ställer bostadsköparna på ett attraktivt område? Vilka är morgondagens eftertraktade platser? Och hur vill människor bo i framtiden? Med stor kunskap om kunden – i kombination med gedigen kompetens inom produktionsekonomi, juridik, detaljplanearbete och såväl den affärsmässiga som offentliga processen – driver vi projekt från idé till färdigställande.

Är du mark- eller fastighetsägare?

Har du en idé, är du en markägare med ett projekt eller en fastighet med potential? Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Kontakta oss gärna.
Mark- och fastighetsägare

Referensprojekt

Vill du se några exempel? Här hittar du några referensprojekt vi valt ut.
Referensprojekt