Frågor och svar om ID och våra stilar

Vad är en inredningsstil?

Vi erbjuder tre olika inredningsstilar i våra bostäder. Vi kallar dem Korall, Kristall och Grafit. De innehåller en komplett inredning för din bostad. De är framtagna av inredningsarkitekter och utformade utifrån dagens trender och stilinriktningar för att passa dig och din smak. När du köper din bostad väljer du en av inredningsstilarna. Stilen påverkar hela din bostads utseende.

Vad ingår i en inredningsstil?

All fast inredning som finns i din bostad ingår i en inredningsstil. Det är t ex alla snickerier, golv, lister, alla delar i köket, alla delar i badrummet, förvaring och väggkulörer. Allt är anpassat för att inredningsstilen ska synas och upplevas på bästa sätt. Se lägenhetsbeskrivning för exakt beskrivning av det som ingår.

Kostar inredningsstilarna extra pengar?

Nej, alla inredningsstilar ingår i priset av bostaden. Du väljer en av de tre stilarna som vi erbjuder och det kostar inget extra. Det ingår i priset för den bostad som du är intresserad av.

Får jag byta delar mellan inredningsstilarna?

Nej, du får inte göra några byten mellan stilarna. Varje stil är komplett och innehåller all fast inredning i bostaden. Varje inredningsstil är framtagen av inredningsarkitekter och är komponerad för att harmonisera i hela bostaden.

Gäller inredningsstilen hela bostaden?

Ja, inredningsstilen gäller för hela bostaden. Den innehåller all fast inredning i bostaden och är komplett. I respektive lägenhetsbeskrivning ser du exakt beskrivning av det som ingår.

När måste jag välja stil?

I varje projekt finns en så kallad stopptid som innebär det sista datumet för när valet av stil ska göras. Stopptiden baseras på när vi på Veidekke måste göra beställningar från våra leverantörer samt montera in produkterna i din bostad tillsammans med att övrigt färdigställs. Information om stopptiden får du av oss vid ditt köp. Inredningsstilen måste göras innan denna stopptid annars väljer vi en inredningsstil. I de fall bostadsköpet sker under pågående produktion kan stopptiderna vara passerade och valmöjligheterna begränsade.

Finns det några andra val jag kan göra?

Ja, det finns flera andra val du kan göra till din nya bostad. Vi har valt att kalla dem för Egna val. Valen är utformade för att du i din bostad ska kunna tillgodose dina boendebehov. Det kan t ex handla om att du kan utforma din tvättstuga på det sätt som är bäst för dig, eller att du kan optimera din förvaring för att passa just dina tillhörigheter. Du kan också köpa till förbättrade funktioner på vitvaror i kök och/eller badrum eller ändra golvmaterial för att få, en för dig, bättre funktion.

Vad är det för val?

De specifika valen kan vara olika mellan våra projekt, de kan också vara olika mellan olika bostäder beroende på t ex bostads storlek. Det exakta valen som du kan göra återfinns i material som du får av oss på Veidekke Bostad eller mäklaren för ditt projekt.

När måste jag välja behovsanpassningar?

I varje projekt finns en så kallad stopptid som innebär det sista datumet för när valet av inredningsval ska göras. Stopptiden baseras på när vi på Veidekke måste göra beställningar från sina leverantörer samt montera in produkterna i din bostad tillsammans med att övrigt färdigställs. Information om stopptiden får du av oss vid ditt köp. Inredningsvalen måste göras innan denna stopptid annars utgår möjligheten att göra val. I de fall bostadsköpet sker under pågående produktion kan stopptiderna vara passerade och valmöjligheterna begränsade.

Kostar dess valen extra pengar?

Ja, dessa val kostar extra. De ingår inte i din bostad utan måste beställas till extra. Prislista för de val som finns i just det projektet och den bostad som du är intresserad av får du av oss.

När betalas behovsanpassningarna som jag kan göra?

Val utöver inredningsstilen innebär normalt en tilläggskostnad. Om kostnaden understiger 10 000 kr faktureras den i sin helhet mot faktura efter signerad beställning. Vid kostnader över 10 000 kr faktureras 25% av kostnaden, dock minst 10 000 kr, som handpenning efter signerad beställning. Resterande del erläggs senast 14 dagar före inflyttning. Valet gås igenom i samband med funktionsgenomgången av din bostad då du som köpare är inbjuds att närvara. Vid nyckelutlämning kontrolleras slutbetalning av dina inredningsval.

Egna inköp

Vi åtar oss inte att installera produkter inköpta eller levererade av dig.

Uppdatering av produkter

Inredningsavtalet med Veidekke Bostad slår fast att det är den senaste modellen i serien som ska levereras om produkten uppdateras, alternativt en likvärdig produkt om serien eller produkten utgår under tiden för bostadsproduktionen. Detta kan innebära att en artikelbeteckning förändras. Avtalet medger även att artikelförändringar eller produktbyten inte aviseras såvida inte funktionen eller design synnerligen förändras. Vid byte av produkt värderas i första hand funktion. Avisering sker enbart om en produkt utgår och inte ersätts med likvärdig.

Priser

Samtliga redovisade priser, inkluderar mervärdesskatt. I bostadens pris ingår all fast inredning för en vald stil. De redovisade priserna är tillkommande pris för behovsanpassningar och inkluderar montering, material och hanteringskostnader samt arbetskostnader.

Inredningsavtal

Dina inredningsval resulterar i ett inredningsavtal. Alla val görs i vårt digitala inredningssystem. Där registrerar du samtliga val och signerar din beställning med hjälp av BankID. Har du inte BankID skickas inredningsavtalet till dig via post eller e-post så att du kan signera din beställning. Avtalet utgör grund för beställning och det är viktigt att du noggrant kontrollerar att ingenting saknas eller är felaktigt. Inredningsavtalet är ett bindande avtal som upprättas mellan dig och Veidekke Bostad AB. Detta innebär att du är bunden till inredningsavtal oavsett om bostadsaffären fullföljs eller inte.

Får jag en tydlig specifikation om vad som ingår?

Ja, via vårt digitala inredningssystem får du en specifikation av de konfigurerbara val som du har gjort. I lägenhetsbeskrivningen i försäljningsbroschyren finns information om alla de produkter som ingår i de tre olika inredningsstilarna Korall, Kristall och Grafit.

Vilken inredningsstil passar dig bäst?

Människor lever olika liv, har olika smak och intressen. Våra hem berättar något om oss själva och kan ge inblick i livet som utspelar sig där. Vi vill låta personlighet och egen stil få speglas i väggar och rum genom hela bostaden.
Läs om våra stilar här

Har du frågor?

Hör gärna av dig.